ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Είδη συσκευασίας

Είδη συσκευασίας
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Aircraft Lite H1200 1,20mx96m O συνδυασμός του “χαρτονιού Craft" με το αεροπλάστ δη..
Aircraft Lite H1200, 1mx80m O συνδυασμός του “χαρτονιού Craft" με το αεροπλάστ δημι..
Aircraft Lite mini rolls, 1mx10m O συνδυασμός του “χαρτονιού Craft" με το αεροπλάστ..
Aircraft Top, H1000mm O συνδυασμός του “χαρτονιού Craft" με το αεροπλάστ δημιουργεί..
Stretch film 3Kgr Πλαστικό φιλμ με ελαστικότητα, κολλητικότητα και υψηλές μηχανικές αντοχές. ..
Stretch film Lc2 20 500m Πλαστικό φιλμ με ελαστικότητα, κολλητικότητα και υψηλές μηχανικές αντ..
Stretch film Lc2 20 500m 2kgr Πλαστικό φιλμ με ελαστικότητα, κολλητικότητα και υψηλές μηχ..